adw. Grozdanović Tomasz

Adwokat

Nazywam się Tomasz Grozdanovic.

Dewizą mojej Kancelarii jest rzetelność i osobisty kontakt z klientem. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1992 roku. Aplikację adwokacką odbywałem w pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, adw. Kazimiery Biernat. W tym okresie współpracowałem również z Kancelarią adw. Rudolf Flamm, adw. Ryszard Porzycki S.C. w Opolu.

Od 1998 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu i prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Opolu, której siedziba mieści się przy Palcu Kopernika 4/1 (w pobliżu Galerii Handlowej Solaris). Świadczę profesjonalną, kompleksową pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. W swojej pracy koncentruję się na indywidualnym podejściu do klienta, zapewniam rzetelność i terminowość w realizacji zleceń. Posiadam dwudziestoletnie  doświadczenie zawodowe, które przekłada się na najwyższą jakość oferowanych usług. Biegle władam językiem angielskim, pomagam również klientom zamieszkującym poza granicami Polski. Jestem wpisany na krakowską listę adwokatów współpracujących z Konsulatem Generalnym USA. Współpracuję z kancelariami adwokackimi na obszarze USA, w tym również w Chicago i Nowym Jorku.

Występuję w imieniu Klienta przed Sądami wszystkich instancji, organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami ścigania będąc jego przedstawicielem procesowym w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjny,  podatkowym i karno – skarbowym. Przygotowuję i opiniuję umowy, sporządzam pozwy, apelacje, zażalenia, odwołania, odpowiedzi na pozew. Reprezentuję wierzyciela w egzekwowaniu należnych świadczeń oraz pomagam dłużnikowi w ochronie jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1998 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu i prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Opolu.

Telefon: 602 553 301; 77 44 11 207
E-mail:
WWW: http://www.grozdanovic.pl

ADRES KANCELARII

Kancelaria Adwokacka
pl. Kopernika 4, 45-040 Opole
http://slmadwokaci.pl